Somali Translation: Monthly Family Newsletter Templates

Monthly family newsletter templates with college readiness and financial aid information for grades 7 through 12. Just add your school logo, events and contact information to customize for your school! Share with families:

  • Mail home.
  • Hand out copies at workshops, school or sporting events.
  • Email copies home.
  • Post online.
 
New! Translated Versions: 
                                                                                                                                       Topics by Grade & Month (Click a Topic to Download): 
 

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

Summer

7

  Ku soo dhawow Dugsiga Dhexe!  

 

Welcome To Middle School

Deeqda waxbarashada Xaduuda Kulliyada

 

College Bound Scholarship

Joogteynta  Inuu Furnaado Dooqyadaada

 

Keeping Your Options Open

Inta badan ee Aan Gaarno, Inta badan ee Aan Rabeyno Inaan Gaarno.

Grit & Attitude

 

Qarashka Kulliyada

 

The Cost of College

Saaxibada waa Muhiim

 

Friends
Matter

U diyaargarowga Dugsiga Sare

 

Preparing
for High School

Howlaha waxbarashada dhaafsan Muhiim Ayay u Tahay Guusha Ardayga

 

Extracurricular Activities

Maxaad Rabtaa Inaad Noqotid Markii Aad Kortid?

 

Career Exploration

Fasaxa Dugsiga ee Kuleelaha! 

 

Summer Camps

8

 Maxaa Kulliyada? Waxbarashada Way Wanaajisaa Noloshada

 

Benefits of College

Qorsheynta Dugsiga Sare

 

Create a High School and Beyond Plan

Xirfadaha Waxbarashada iyo Caawinta Layliga

 

Study Skills and Homework Help

Fahamka Qarashaadka Kulliyada

 

Understanding College Costs

Jaheeyaasha, Kuwa Lagu daydo, iyo Tababarayaasha, Oh Anigaa!

 

Mentoring

 Xirfadaha Guusha

 

Growth Mindset

Fasalada Ku haboon ee Dugsiga Sare

 

Right
Classes for High School

Joogteynta Wadada

 

Staying on Track

Koorsooyinka iyo Xirfadaha:Sahminta Dareemahaaga

 

Careers & Majors

Ku Meelgaarayo Dugsiga Sare  

 

9th Grade Transition

9

Maxaad u Aadeysaa Kulliyada

 

Why go to College

Fasalka Sagaalaad Waa Muhiim

 

9th Grade Matters

Maxaad u Booqaneysaa Kulliyadaha?

 

Campus Visits

Buundada waa Muhiim

 

Grades Matter

Kulliyada:Hadeer 40% Laga gooyay!

 

Financial Aid Basics

Ka qeybgalka waa Muhiim

 

Attendance Matters

Waxa ay Qaadato Inaad ka Qalin jabisid Dugsiga Sare

 

What it Takes to Graduate from High School

Howlaha Waxbarashada dhaafsan Muhiim ayay u Yihiin —Adiga iyo Kulliyadaha

Extracurricular Activities Matter

 

Shaqooyinka 101: Su'aalaha Marwalba Lisweydiiyo

 

Majors 101

Qasaaraha Kuleelaha

 

Summer Slide

10

Buunddada Kulliyada Hore Inta ay Weli Ku jiraan Dugsiga

 

Dual Credit

Cadooyinka Waxbarashada Wanaagsan iyo Diyaarinta Imtixaanka

 

Study Habits and Test Prep

Wadooyinka Kulliyada iyo Shaqada

 

College & Career Pathways

Sahminta Xirfadaha

 

Career Exploration

Bixinta Kulliyada

 

Paying for College

Codsiyada Kulliyada: Qoraalada iyo Wareysiga

 

College Applications: Essays & Interviews

Dib Ugu soo noqodka Diirad saarida

 

Getting Back
on Track

Sahminta Xarumaha Kulliyada

 

Visiting a College

Isku kalsooni la’aanta iyo Kalsoonida

 

Self-Doubt & Confidence

Sida loo Helo Shaqada Kuleelaha Wanaagsan

 

Summer Jobs

11

Soo dhawow Ardayda Dugsiga sare!

 

Entrance Exams

Sharuudaha Ogolaanshaha Kulliyada

 

College Admission Requirements

Helida Ku haboonaanta Saxda ah

 

College "Fit"

Qorshooyinka Dugsiga Sare, Kuwa Dhaafsan iyo Siifiiga

 

High School and Beyond Plan & Resumes

Sida loo Codsado Gargaarka Dhaqaalaha

 

How to Apply for Financial Aid

Deeqda waxbarashada

 

Scholarships

Diyaarinta Imtixaanka

 

Test Preparation

Booqashooyinka Xarumaha

 

Campus Visits

Hoos u yareynta Dooqyada Kulliyada

 

Narrowing Down College Options

Waxa Canugaada loo baahanyahay Inuu Sameeyo Inta Lagu jiro Kuleelaha

 

What to do Over Summer

12

Sannadka Afaraad- Is Diyaari!

 

Senior Year: Get Organized

Sannadka Afaraad- Is Diyaari!

 

Senior Year: Get Organized

Illaha iyo Adeegyada Taageerada Kulliyadaha

 

Resources & Support Services in College

Illaha iyo Adeegyada Taageerada Kulliyadaha

 

Resources & Support Services in College

Raadinta Deeqaha waxbarashada

 

Searching for Scholarships

Raadinta Deeqaha waxbarashada

 

Searching for Scholarships

Maxaa Dhaco Kadib Markii Aad Dhameysid FAFSA

 

What Happens After You Complete
the FAFSA

Go’aan Gaarista

 

Making a Decision

Talaabooyinka Xigga

 

Next Steps

Hambalyo!

 

Transition to College

First-Year

Jaheynta Qoyska: Taageerida Canugaada Dugsiga Sare Kadib | A Family Guide: Supporting Your Child After High School
QeybinTA:Samey XaqiiQAda Qorshooyinka Kulliyadaada Dhabtii! | Make Your College Plans a Reality